blockapp.se
Visselblåsning

BlockApp strävar alltid efter att agera på ett etiskt korrekt sätt. Hos oss är öppenhet och höga etiska standarder en grundsten i vår verksamhet. Vi prioriterar säkerhet och respekten för alla som påverkas av det vi gör. Din roll är av central betydelse för vår framgång.

Vår Visselblåsartjänst erbjuder en plattform för att rapportera misstänkta oegentligheter – allt som strider mot våra värderingar och riktlinjer. Det är ett verktyg för att tidigt upptäcka och hantera risker. Genom att främja etiska normer bidrar du till att behålla förtroendet hos kunder, allmänheten och bidrar till ett bättre arbetsklimat.

Vi uppmuntrar i första hand att du tar kontakt med en chef inom den berörda organisationen. Om du av någon anledning inte känner dig bekväm med att dela informationen öppet, erbjuder vi möjligheten att rapportera dina bekymmer anonymt.

Ditt meddelande hanteras säkert och konfidentiellt.